Naprawa silników i pomp hydraulicznych

naprawa silnika hydraulicznego
5/5 - (14 votes)

Silnik hydrauliczny (silnik) to mechanizm, który przekształca energię przepływu płynu w energię mechaniczną napędzanego ogniwa. Ważne jest, aby zrozumieć, że silnik hydrauliczny nie generuje energii, ale ją przetwarza.

Zgodnie z zasadą działania wyróżnia się silniki, w których ogniwo napędzane porusza się na skutek zmiany momentu pędu przepływu płynu (turbina hydrauliczna, koło wodne) oraz silniki wyporowe pracujące z głowicy hydrostatycznej w wyniku napełnienia komory roboczej z cieczą.

W silnikach pierwszego typu ogniwo napędzane wykonuje tylko ruch obrotowy. W silnikach wolumetrycznych ogniwo napędzane może wykonywać zarówno ograniczony ruch posuwisto-zwrotny (cylindry hydrauliczne), jak i nieograniczony ruch obrotowy (silniki hydrauliczne). Siłowniki hydrauliczne dzielą się na siłowniki mocy i siłowniki momentu obrotowego. W siłowniku hydraulicznym tłoczysko połączone z tłoczyskiem wykonuje liniowy ruch posuwisto-zwrotny względem cylindra. W siłowniku hydraulicznym momentowym wałek porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym względem korpusu o kąt mniejszy niż 360°.

Naprawa pomp hydraulicznych

Pompa hydrauliczna jest urządzeniem, które przekształca energię momentu mechanicznego generowanego przez silnik w energię hydrauliczną.

Zasada działania każdej pompy hydraulicznej jest dość prosta – podczas pracy wewnątrz konstrukcji tworzą się dwie izolowane komory (ssawna i tłoczna), pomiędzy którymi przemieszcza się ciecz hydrauliczna. Gdy komora ciśnieniowa wypełni się, płyn zaczyna naciskać na tłok i wypierać go, powodując tym samym ruch narzędzia.

Konstrukcje z tłokiem promieniowym są w stanie wytworzyć najwyższe możliwe ciśnienie (do 100 bar). Istnieją dwa rodzaje pomp tłokowych promieniowych: z wałem obrotowym i mimośrodowym. W typie obrotowym cała grupa tłoków jest umieszczona wewnątrz wirnika, którego obrót powoduje ruch posuwisto-zwrotny tłoków i naprzemienne dokowanie portów w celu pompowania cieczy hydraulicznej.

Prawie wszystkie usterki, jakie mogą wystąpić w pracy pomp hydraulicznych każdego typu, są wynikiem następujących czynników: niewłaściwej eksploatacji pompy hydraulicznej i zaniedbania jej konserwacji – nieterminowa wymiana oleju i filtrów, brak likwidacji wycieków; niewłaściwego doboru cieczy hydraulicznej (oleju); stosowania osprzętu zewnętrznego nieodpowiadającego trybowi pracy pompy (filtry, uszczelnienia, przewody); niewłaściwej regulacji pompy hydraulicznej.

Aby naprawić silnik czy pompę hydrauliczną potrzebujesz:

  • Nowoczesny sprzęt naprawczy i diagnostyczny
  • Duże doświadczenie w naprawach silników i innych urządzeń hydraulicznych
  • Hydrauliczne stanowiska do kontroli i regulacji jednostek
  • Wysokiej klasy specjalistów przeszkolonych u wiodących producentów hydrauliki, którzy są w stanie szybko defektować i naprawiać silniki hydrauliczne o dowolnej złożoności.

Silniki hydrauliczne i pompy hydrauliczne pracują pod dużym obciążeniem, dlatego do nieprzerwanej i długotrwałej pracy potrzebujesz specjalnego sprzętu. Podczas napraw konieczne jest stosowanie wyłącznie wysokiej jakości komponentów i ścisłe przestrzeganie procesu technologicznego.

2021-07-28